Atbildīga ātro kredītu aizņemšanās

Vai Jūs zināt, ka Jūsu panākumi naudas lietās ir saistīti ar Jūsu gēniem? Vai Jūs zināt, ka Jūsu X un Y hromosomas var pateikt, vai Jums būs iespēja pienācīgi parūpēties par savu naudu un nomaksāt savus parādus?

Patiesībā, tās to var. Lai Jūs būtu bez parādiem, Jums ir jāpiemīt dažām īpašībām. Uzzināsim, kādas tās ir.

Vai Jūs esat gudrs?

Izvairīšanās no parādiem ir vienā vai otrā veidā saistīta ar to, cik inteliģents Jūs esat, bet tas nenozīmē, ka Jūsu IQ ir jābūt 200, lai Jūs varētu atmaksāt Jūsu ātro kredītu. Tas vienkārši nozīmē, ka Jums ir labas zināšanas par atšķirībām starp ārkārtas situāciju un ne-avārijas situāciju.

Ātrie kredīti internetā ir izveidoti, lai risinātu ārkārtas vajadzības, kas rodas dažas dienas pirms algas dienas. Tādējādi, lai izvairītos no “ļaunumiem “, kas slēpjas ātrajos kredītos, Jums vajadzētu būt iespējai skaidri atšķirt to, kas būtu uzskatāma par ārkārtas situāciju no tādas, kas nebūtu.

Piemēram, slimība ir viena veida avārijas situācija. Ja Jūs esat saslimis, dodaties pie ārsta un saņemat recepti, protams, ka Jums būs nepieciešama nauda, lai segtu šos medicīniskos izdevumus. Ja Jums nav pietiekami daudz uzkrājumu, tad, protams, Jūs vēlaties atrast veidu, kā iegūt papildus naudu un viena no Jūsu finanšu palīdzības iespējām ir ātrais kredīts. Šāda veida kredīta izmantošana šim scenārijam ir acīmredzami labs spriedums.

Bet, ja Jūs izmantojat ātrā kredīta līdzekļus, lai iegādātos pāri Nike apavu, Jūs nerīkojaties diezgan gudri. Pirmkārt, apavi nebūtu uzskatāmi par ārkārtas situāciju, ja vien Jums nav citu apavu, ko izmantot. Otrkārt, Jūs darbojaties vēlmes, nevis vajadzības iespaidā; Jūs noteikti neesat nokļuvis ārkārtas situācijā.

Tādējādi, būt gudram vienkārši nozīmē zināt – un ievērot patieso nozīmi vārdam ‘avārijas situācija’.

Vai Jūs esat disciplinēts?

Jums arī ir nepieciešama disciplīna un kontrole, lai Jums galu galā nenāktos izmantot ātro kredītu katru mēnesi. Jums vajadzētu būt iespējai atturēties un izmantot šāda veida pakalpojumu tikai tad, kad situācija to pieprasa. Atkal, tikai ārkārtas situācijā būtu nepieciešams izmantot ātro kredītu.

Pretējā gadījumā Jūs dzīvosiet uz parāda un Jums būs jābaidās no savas algas dienas, jo viss, ko Jūs nopelnīsiet, aizies kreditoru rokās.

Tātad, ir svarīgi, lai Jums būtu disciplīna. Jums nevajadzētu ļaut sev kļūt atkarīgiem no ātrajiem kredītiem. Jums ir jākontrolē sava izdevumu uzvedība. Jums ir jāatturas no grezna dzīvesveida, ja Jūsu pašreizējā alga to nevar atļauties.

Gudrība un ir disciplīna ir tikai divas no labu parādnieku nepieciešamajām īpašībām. Ir vēl citas īpašības, bet šīs divas ir iespējams vissvarīgākās, jo tās ir nepieciešamas, lai izlemtu, vai pieteikties kredītam.

Ja Jūs esat pietiekami gudrs, Jūs nekategorizēsiet apavu iegādi kā ārkārtas situāciju un, ja Jums ir pietiekami daudz disciplīnas, Jūs neizmantosiet katru kredīta izmantošanas iespēju, kas radīsies.

Post Navigation