Forex tirgus priekšrocības

Turpmāk ir aprakstītas galvenās priekšrocības, kuras piemīt „Forex” tirgum. Tā dalībnieku skaits ar katru gadu palielinās, turklāt dažiem no viņiem „Forex” ir kļuvis par galveno ienākumu gūšanas avotu.

  1. Ienesīgums

Ņemot vērā, ka „Forex” tirgū darījumi tiek īstenoti, izmantojot kredīta sviru (leverage), šis ir vienīgais legālais ienākumu avots, kurā vienas dienas peļņa var pārsniegt sākotnējās investīcijas.

  1. Nepārtraukta un pastāvīga tirdzniecība

Jebkurā diennakts laikā pēc Jūsu ieskatiem Jums ir iespēja īstenot darījumu un nav vajadzības atlikt pieņemto lēmumu līdz darbalaika sākumam.

  1. Atklātība

Darbojoties „Forex” tirgū, nav nekādu slēptu vai neparedzētu izdevumu. Vēl pirms darījuma īstenošanas Jums ir zināms, cik Jums būs jāsamaksā par tā īstenošanu.

  1. Likviditāte

Tā, iespējams, ir vispievilcīgākā īpašība – vienmēr pastāv iespēja nopirkt vai pārdot jebkuru valūtas daudzumu. Turklāt darījuma apmēru ierobežo tikai apdrošināšanas depozīta apmērs.

Post Navigation