Maržinālā tirdzniecība

NaudaLai atvērtu pozīciju „Forex” tirgū, investoram nepieciešamā summa ir vismaz 1 miljons dolāru. Taču mazo investoru (to, kuru rīcībā nav šādu līdzekļu) piesaistīšanai tika ieviests tā sauktās maržinālās tirdzniecības princips. Šā principa būtība paredz, ka darījuma veikšanai potenciālajam tirgus dalībniekam ir jāiemaksā tikai par maržu jeb apdrošināšanas depozītu sauktā daļa no visas līguma summas. Maržinālā tirdzniecība ir ērts un mazo investoru visvairāk iecienītais veids darījumu īstenošanai valūtas tirgū. Neliels starta kapitāls ļauj veikt darījumus, kuru summas to vairāk kārt pārsniedz.

Lai tirdzniecība „Forex” tirgū būtu ienesīga, tirgotājam ir jāzina, kurp virzās tirgus. Šajā jomā viņam var palīdzēt gan tehniskās analīzes līdzekļi (uz grafiku pamata izveidotie indikatori, oscilatori u.tml.), gan fundamentālie faktori (ziņas, politisko darbinieku izteikumi, publikācijas par ekonomiskajiem rādītājiem utt.).

Taču pilnībā veidot savu stratēģiju nevar pamatojoties tikai uz vienu no šīm pieejām. Veiksmīgs tirgotājs ir tas tirgus dalībnieks, kurš savā tirdzniecībā pamatojas uz smalku, tikai viņam vienam zināmu abu šo faktoru līdzsvaru, turklāt viņam nepieciešamas dziļas zināšanas par tirgus dalībnieku psiholoģiju.

Post Navigation