Pirmā sieviete kosmosā

Pirmā sieviete kosmosā bija krieviete, nevis amerikāniete!

Kaut arī kosmoss un pirmatklājēji ir tāda drusku piņķerīga lieta – kā jūs uzzināsit 1. punktā, – daži arī Latvijā ir dzirdējuši par “pirmo sievieti kosmosā”, kas pēc amerikāņu domām bija Sallija Raida.

Taču īstenībā Sallija Raida nebija ne pirmā, ne otrā sieviete kosmosā. Te pie vainas laikam ir aukstais karš – krievi gan savā “Pravda” atzina, ka amerikāņi ir nolaidušies uz mēness, pat pirmajā lapā! – jo arī amerikāņi mēdza pārāk lepoties ar saviem sasniegumiem.

Pirmā sieviete kosmosā bija Valentīna Tereškova, kas 1963. gada jūnijā kādas 70 stundas pariņķoja ap zemeslodi – kas, starp citu, bija tad, kad Sallijai Raidai bija tikai 12 gadu. Tereškovai tobrīd bija vairāk stundu pavadītu kosmosā, nekā visiem amerikāņu astronautiem kopā, taču tas netraucēja amerikāņu patriotiskajiem rakstniekiem rakstīt, ka pirmā sieviete kosmosā bija Sallija Raida – nu, varbūt viņi attaisnojas ar to, ka ‘kosmonauts’ tomēr nav tas pats, kas ‘astronauts’.

Taču arī PSRS nemaz nav tādi kosmosa pionieri, par kādiem viņus mālē.

Post Navigation