Starptautiskais valūtas tirgus „Forex”

200 eiroPēc apjoma šis tirgus pārspēj visus pārējos. „Forex” tirgus ikdienas darījumu apjoms novērtēts 1 – 3 triljonu dolāru apmērā, kas vairākus desmitus reižu pārsniedz ASV vērtspapīru tirgus ikdienas pārdošanas kopējo apjomu.

Forex tirgū pērk un pārdod naudu, piemēram, par eiro var nopirkt dolārus u.tml. Jāpiebilst, ka pieprasījums un piedāvājums, līdz ar to arī cenas visu iespējamo veidu valūtām nemitīgi mainās visdažādāko pasaules notikumu ietekmē. Izveidotais pieprasījuma un piedāvājuma mehānisms ļauj cilvēkam, kurš par zemāku cenu iegādājies noteiktu naudas zīmju partiju, vēlāk pārdot to par augstāku cenu, tādējādi uz kursu starpības pamata gūstot peļņu.

Iespēja gūt peļņu valūtas tirgū pamatojas uz vienkāršu faktu, ka, līdzīgi kviešiem vai cukuram, ikviena nacionālā valūta ir prece, tāds pats maiņas līdzeklis kā zelts vai sudrabs. Ņemot vērā, ka pasaule ar katru gadu mainās aizvien straujāk un straujāk, arī katras atsevišķas valsts ekonomiskie apstākļi (darba ražīgums, inflācija, bezdarbs u.c.) kļūst aizvien vairāk atkarīgi no citu valstu attīstības līmeņa. Šie apstākļi savukārt ietekmē valsts valūtas cenu attiecībā pret citu valstu valūtu cenām un ir valūtas kursu izmaiņu iemesls.

Forex tirgus apvieno četrus reģionālos tirgus: Āzijas, Austrālijas, Eiropas un Amerikas. Maiņas operācijas turpinās visas darba nedēļas laikā, tirgus darbojas 24 stundas diennaktī. Praktiski ikvienā laika joslā ir dīleri, kuri vēlas kotēt valūtu. Tādēļ Forex tirgus dalībniekiem ir iespēja tirgoties tad, kad viņi to vēlas un kad viņiem tas ir parocīgi – pirms darba, pēc darba, darbalaikā – no rīta, pa dienu, vakarā un naktī.

Par valūtas tirgus galvenajiem dalībniekiem uzskatāmi:

  • centrālās bankas;
  • valūtas biržas;
  • brokeru uzņēmumi;
  • komercbankas;
  • investīciju fondi;
  • uzņēmumi, kuri veic darījumus ar valūtu;
  • privātpersonas.

Straujās izmaiņas tīmekļa tehnoloģiju jomā sniegušas iespēju ar valūtas pirkšanu/pārdošanu nodarboties arī mazajiem investoriem. Vēl vairāk, radusies unikāla iespēja iekļauties „Forex” tirgū, izmantojot tīmekli.

Tirdzniecība „Forex” valūtas tirgū tirgotājam saistās ar paaugstinātu riska pakāpi. Valūtas kursu svārstību rezultātā tirgotājs var zaudēt ne vien savu sākotnējo investīciju summu, bet atsevišķos nestandarta gadījumos – zaudēt summu, kura ir lielāka par sākotnēji investēto. Pirms aktīvas tirdzniecības uzsākšanas „Forex” tirgū iesakām izpētīt un novērtēt visus iespējamos riskus, ar kuriem saistīta maržinālā tirdzniecība. 

Post Navigation